Közzétételi Lista

frissítve: 2021. október 27.

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 70 199 5643
E-mail cím: vpkszk.iskola@gmail.com
Honlap: tvasvariszakkepzo.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu
Honlap: https://nyiregyhaziszc.hu/
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét,

Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu

Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu

Igazgató: Szabó Zoltán
Telefon: +36 70 198 0057
E-mail: szaboz.vpkszk@gmail.com

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium (Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.)

Szakképző Iskola

Szakképző iskola nappali munkarend:

Divatszabó – 4 0723 16 03
Gépi és CNC forgácsoló – 4 0715 10 07
Szociális ápoló és gondozó – 4 0923 22 03
Asztalos – 4 0722 08 01
Hegesztő – 4 0715 10 08
Szociális gondozó és ápoló – 34 762 01
Női szabó – 34 542 06
Asztalos – 34 543 02
Gépi forgácsoló – 34 521 03
Hegesztő – 34 521 06

Szakképző iskola egyedi munkarend

Épület- és szerkezetlakatos – 4 0732 10 03
Gépi és CNC forgácsoló – 4 0715 10 07
Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő – 4 0732 07 03
Villanyszerelő – 4 0713 04 07
Asztalos – 4 0722 08 01
Hegesztő – 4 0715 10 08
Szociális ápoló és gondozó – 4 0923 22 03
Gyógyszerkészítmény-gyártó – 4 0711 24 03

Technikum

Technikum nappali munkarend:

Gépgyártás-technológiai technikus – 5 0715 10 06
Közszolgálati ügyintéző – 54 345 01
Közszolgálati technikus – 5 0413 18 01
Fodrász – 5 1012 21 01
Fodrász – 54 815 01
Informatikai rendszerüzemeltető – 54 481 06

Technikum egyedi munkarend

Vegyész technikus – 5 0711 24 08
Szociális és rehabilitációs szakgondozó – 5 0923 22 06
Gyakorló ápoló – 5 0913 03 04
Gépgyártás-technológiai technikus – 5 0715 10 06

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/A-felveteli-lehetosegekrol-tajekoztato-2022-2023.pdf
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/A-beiratkozasra-meghatarozott-ido.pdf

 

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Teritesi-tandij-fizetesi-szabalyzat-2020-szept-01-tol.pdf

 

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Ellenorzesek_nyilvantartasa.pdf

 

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/A-Szakkepzo-intezmeny-nyitvatartasanak-rendje.pdf

https://tvasvariszakepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Eves-munkaterv-alapjan-a-tanevben-tervezett-jelentosebb-rendezvenyek-esemenyek-idopontjai_2021-2022.pdf

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Szakmai-program-2021.pdf

https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Szervezeti-es-Mukodesi-Szabalyzat-2021.pdf

https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Hazirend-2021.pdf

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Betöltött-munkakörök-alapján-az-oktatók-végzettsége-és-szakképzetsége_2021-2022.pdf

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Az-osztalyok-es-az-egyes-osztalyokban-tanulok-letszamadatai-2021-2022.pdf
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/A-tanulok-illetve-a-kepzesben-resztvevo-szemelyek-le-es-kimaradasaval-evfolyamismetlesevel-kapcsolatos-adatok_2020-2021.pdf

 

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/10.-Az-osztalyozo-vizsga-tantargyankenti-evfolyamonkenti-kovetelmenyei-a-tanulmanyok-alatti-vizsga-tervezett-ideje-2021.pdf

 

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Erettsegi-vizsgak-atlageredmenyei_2021.pdf
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Az-egyeb-foglalkozas-igenybevetelenek-lehetosege-2021-22-es-tanev.pdf
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000929
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Vezetoi_program.pdf
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns
m

KÖZZÉTÉTELI LISTA ARCHÍVUMA

Betűméret
Kontraszt